اواخر قرن هجدهم میلادی مانتو به عنوان یک پوشش متداول برای مکان‌های رسمی شناخته شدکه نخستین بار در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

حتما بخوانید: اصول خرید اینترنتی مانتو