چگونه می توان یک دامن جین را از یک شلوار جین قدیمی درست کرد؟

به جای اینکه شلوارجین قدیمی خود را بپوشید یا پاره کنید، چرا آن را به یک دامن زیبا تبدیل نکنید؟ تا زمانی که شلوار جین هنوز هم اندازه شماست، می توانید آن را به یک دامن تقریبا در هر طولی، از کوتاه تا متوسط تبدیل کنید. اگر میخواهید دامنی بلندتر داشته باشید، باید از یک جین دیگر استفاده کنید.

روش اول

درست کردن یک دامن کوتاه

۱- شلوار جینی که اندازه شماست را پیدا کنید. این شلوار جین می‌تواند قدیمی یا حتی دارای سوراخ‌هایی باشد, ولی مهم این است که از ناحیه کمر دقیقا اندازه شما باشد.

۲- شلواررا به اندازه طول دامنی که می خواهید داشته باشید, برش دهید. به یاد داشته باشید اگر به درستی اندازه مورد نظر خودتان را برش دهید, می‌توانید بقیه شلوار جین را برای پروژه‌های دیگر نگه دارید.

  • اگر میخواهید لبه‌های دامن را داخل بگذارید، آن‌را ۱٫۵ اینچ (۳٫۸۱ سانتیمتر) بلندتر از آنچه میخواهید برش دهید.
  • در ابتدا سعی کنید که شلوار جین را بپوشید و سپس جایی که می خواهید آن‌ها را برش دهید, با خودکارعلامت بزنید.

۳- درزهای داخلی شلوار را باز کنید. درزهای داخلی دوخت‌های داخل پاچه‌های شلوار هستند. تا جایی که می‌توانید دوخت‌ها را از نزدیک درزها ببرید. مطمئن شوید دوخت‌های فاق را نیز بریده باشید. پایین شلوار دقیقا باید مانند دامن باز باشد.

۴- دوخت‌های جلو وعقب را باز کنید تا روی هم صاف قرار گیرند. بخش فاق شلوارجین که به شکل منحنی است باعث می‌شود شکل بهتری به شما دهد. با این حال، این قسمت از دامن نیاز به صاف کردن دارد. حدود ۱ تا ۳ اینچ (۲٫۵۴ تا ۷٫۶۲ سانتیمتر)، یا تا زمانی که به انتهای بخش منحنی برسید، دوخت‌های جلو و عقب را برش دهید. شما می توانید به اندازه کافی برش داشته باشید، تا لبه های برش را روی هم قرار دهید.

۵- لبه های بریده شده را برای برش دامن روی هم قرار دهید. متناسب با اینکه دامن شما چقدر کوتاه است، ممکن است شکاف مثلثی در مرکز جایی که پاچه‌های شلوار را از هم جدا کردید، وجود داشته باشد. این فاصله را تا حد ممکن با حرکت دادن لبه‌های بریده شده و روی هم قرار دادن آنها ، متوقف کنید. درز را با سنجاق نگه دارید، سپس این مراحل را برای قسمت پشت تکرار کنید.

  • شما می توانید یک اینچ (۲٫۵۴ سانتیمتر) یا بازتر به عنوان چاک پشت دامن داشته باشید.
  • اگر پایین دامن بیش از حد باریک شد، شما مجبورید یک تکه پارچه دیگر به آن اضافه کنید.

۶- درنزدیکترین نقطه به درزها کوک بزنید. چرخ خیاطی خود را با یک نخ رنگ متناسب با شلوار جین ، تنظیم کنید. درابتدا شروع به دوختن درزها در قسمت جلوی دامن خود کنید. دوختن را از قسمت بالا، جایی که قسمت فاق قرار دارد، شروع کنید و تا پایین ادامه دهید. این مرحله را برای پشت نیزدامن تکرار کنید.

  • در ابتدا و پایان دوخت از کوک زیگزاگ استفاده کنید تا دامن خود را زیباتر و محکم تر کنید.

۷- پارچه‌های اضافی را ببرید. شما به احتمال زیاد در قسمت‌های مثلثی جلو و پشت دامن، جایی که قسمت های فاق را روی هم قرار گرفته‌اند دارای به هم ریختگی و اضافه پارچه شده‌اید. برای حذف آنها از یک قیچی تیز استفاده کنید.

۸- اگر دوست دارید، لبه‌های دامن خود را داخل بگذارید. لبه‌های دامن را به اندازه ¾ اینچ (۱٫۹۱ سانتیمتر) خم کنید و داخل بگذارید. سپس آنها را کوک بزنید تا در هنگام دوخت با چرخ خیاطی راحت باشد. از یک رنگ متناسب که با بقیه قسمت‌های بالای روی دامن شما مطابقت داشته باشد,استفاده کنید.

۹- دامن را به سمت درست برگردانید. دامن شما اکنون آماده پوشیده شدن است!

روش۲

درست کردن دامن متوسط

۱- یک شلوار جین که اندازه شماست را پیدا کنید. این شلوار جین می‌تواند قدیمی یا حتی دارای سوراخ‌هایی باشد, ولی مهم این است که از ناحیه کمر دقیقا اندازه شما باشد.

۲- دوخت‌های درزهای داخلی را از هم باز کنید. از قسمت پایین یکی از پاچه‌ها شروع به شکافتن کنید تا به فاق شلوار برسید. این کار را برای پاچه دیگر ادامه دهید.

۳- درزهای جلو و عقب را از هم جدا کنید تا آنها به صورت صاف روی هم قرار گیرند. بخش فاق بر روی شلوار جین معمولا حالت منحنی است، اما برای تبدیل شده به دامن نیاز به صاف شدن دارد. قسمت پشت را تا جایی که قسمت منحنی فاق ادامه دارد ببرید. که این معمولا حدود ۲ تا ۳ اینچ (۵٫۰۸ تا ۷٫۶۲ سانتیمتر) است. شما باید بتوانید لبه های چپ و راست را روی هم قراردهید و آنها را بدون هیچ گونه برآمدگی صاف کنید.

  • در صورت لزوم، این مرحله را برای درزهای قسمت جلویی تکرار کنید.

۴- درزهای پشت و جلوی قسمت فاق را بدوزید. لبه‌ها را روی هم قرار دهید تا صاف شوند. آنها را با استفاده از همان رنگ نخ که  به عنوان نخ اصلی دوخت استفاده می‌شود کوک بزنید. کوک اصلی را تا جایی که ممکن است ادامه دهید. پارچه های اضافی را از ببرید.

  • این مراحل را برای درزهای پشتی تکرار کنید.

۵- پاچه‌های شلوار را تا جایی که می‌خواهید دامنتان بلند باشد ببرید. هیچ وقت بیشتر از نصف اندازه پاچه جین را نبرید. اگر شما بیش از حد آن را ببرید، پارچه کافی برای پر کردن شکاف را ندارید. اگر شما دامن بلند می‌خواهید، نحوه درست کردن دامن بلند را بخوانید.

  • اگر میخواهید لبه‌های پایین دامن را داخل بگذارید، اندازه دامن را ۱/۱ اینچ (۳٫۸۱ سانتیمتر) بلندتر از آنچه میخواهید برش دهید. مطمئن شوید که پارچه کافی در پاچه‌های شلوار برای پرکردن شکاف‌ها وجود داشته باشد.

۶- پاچه‌های بریده شده را از قسمت درز داخلی آنها باز کنید. سپس یکی از تیکه‌ها را در قسمت جلوی دامن در قسمت شکاف مثلثی شکل قرار داده و سنجاق بزنید. این روش را برای پشت دامن نیز تکرار کنید.

۷- قسمت‌های سنجاق زده را کوک بزنید. به اندازه ½ اینچ (۱٫۲۷ سانتیمتر) را از لبه شروع به دوختن کنید. شما می توانید ازهمان رنگ نخ متناسب با رنگ شلوار جین یا رنگ متضاد استفاده کنید. شما همچنین می توانید از همان رنگ نخ که در دوخت اصلی استفاده می‌شود بکار ببرید. در بیشتر موارد این رنگ نارنجی یا زرد خواهد بود.

۸- شلوار جین را به سمت بیرون بچرخانید و پارچه‌های اضافی را برش دهید.  به اندازه ۱٫۵اینچ (۱٫۲۷ سانتیمتر) از لبه درزهای دوخته شده می‌توانید برش دهید.

۹- اگر دوست دارید، لبه‌های دامن را داخل بگذارید. قسمت پایین را به اندازه ¾ اینچ (۱٫۹۱ سانتیمتر) خم کنید. سپس آن را کوک بزنید. از رنگ نخ متناسب با قسمتی که در ناحیه مثلثی شکل استفاده کردید برای دوختن بکار ببرید.

۱۰- جین را به سمت درست بیرون بکشید اکنون دامن شما آماده پوشیدن است!

روش۳

درست کردن دامن بلند

۱- از دو شلوار جین استفاده کنید. آنها می توانند دقیقا یک سایز، یا می توانند دو سایز متفاوت داشته باشند. مطمئن شوید که حداقل یکی از شلوار جین‌ها اندازه شما باشد، زیرا یکی از آنها برای کمر اصلی دامن خواهد بود.

۲- درزهای داخلی یکی از شلوارها را باز کنید. شلوار جینی که اندازه شماست را انتخاب کنید. از یکی از پاچه‌ها شروع به شکافتن درزهای داخلی کنید تا زمانیکه به فاق برسید. این کار را برای پاچه دیگر انجام دهید.

۳- قسمت‌های اضافی درزهای پشت و جلو را ببرید. شما ممکن است متوجه شده باشید که قسمت پایین فاق در قسمت جلو و عقب، دارای ناهمواری است که نیاز به صاف کردن دارد. از یک جفت قیچی استفاده کنید تا بخشی از ناهمواری‌های جلو و عقب را برش دهید. در بیشتر شلوارها، این فقط در حدود ۲ تا ۳ اینچ (۸٫۰٫۰۸ تا ۷٫۶۲ سانتیمتر) است. انجام این کار کمک خواهد کرد که دامن صاف تر به نظر برسد. وقتی این کارها را انجام دادید این شلوار را کنار بگذارید.

  • شما می توانید برش لبه‌ها را تا جایی که بتوان آنها را روی هم قرار داد را انجام دهید.

۴- قسمت فاق شلوار را بدوزید. لبه های چپ و راست را در روی فاق روی هم قرار دهید تا صاف شود. آن‌ها را کوک و سپس بدوزید. پارچه های اضافی را با یک قیچی تیز ببرید. این مرحله را برای پشت کار تکرار کنید.

۵- پاچه‌های شلوار جین دوم را ببرید. شما باید از این تکه‌ها برای پوشاندن شکاف دامن خود استفاده کنید. برای اطمینان از اینکه پارچه کافی دراختیار دارید، آنها را از قسمت فاق ببرید.

۶- پاچه‌ها را از قسمت درز داخلی شکاف دهید. یکی از آنها را برای قسمت جلوی دامن و دیگری را برای بخش پشتی دامن استفاده کنید.

۷- جین اول را بر روی یک سطح صاف قرار دهید. هیچ گاه سعی نکنید فاصله مثلثی شکل را با از بین بردن صافی سطح کم کنید. دو تکه پارچه از جین دوم را بر روی شکاف ها قرار داده و سنجاق کنید.

۸- قسمت‌های سنجاق شده را با نخ رنگ مناسب جین کوک و سپس بدوزید.

۹- اگر دوست دارید می‌توانید لبه‌های دامن خود را داخل بگذارید. بعد از این کار قسمت‌های اضافی را برش دهید و دامن را به سمت درست برگردانید. اکنون دامن شما آماده استفاده است.

درباره ی م سالاری

مطلب پیشنهادی

چند مدل لباس و اکسسوری از رنگ سال ۲۰۲۰- ۹۹

هاتیک: چیزی به عید نوروز نمانده است. در این مقاله می خواهیم به چند مورد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *