بایگانی برچسب: بررسی حجاب در کشورهای اروپایی

نگاهی به حجاب زنان در کشورهای اروپایی

حجاب اسلامی به پوشش های گفته می شود که در آن زنان و دخترانی که میخواهند خود را در برابر نامحرم بپوشانند از حجاب به عنوان پوشش برتر استفاده می کنند. برخی از زنان مسلمان به شیوه های گوناگون موی سر و بخش هایی از بدن خود را می پوشانند. …

توضیحات بیشتر »