بایگانی برچسب: زنان دوران قاجار

زیبایی زنان ایران در زمان ناصرالدین شاه

عکس زنان دوره قاجار

ملکه‌ی انگلستان در دیدار با ناصرالدین‌شاه به این عکس که توسط عکاس انگلیسی به نام سرمالکوم از زنان ناصرالدین شاه گرفته‌شده ، اشاره کرده و از زیبایی شناسی شاه ایران نسبت به زنان ابراز شگفتی می کند . این بماند در خاطر آنهایی که ریخت زن ایرانی راه به استناد …

توضیحات بیشتر »