بایگانی برچسب: عاقبت پیروی از مد

تاثیر مد در جامعه:

تاثیر مد در جامعه: مد پدیده ای است خاصه جامعه انسانی که با مفهوم مدرنیسنیم ارتباط تگاتنگی دارد. به عبارتی مد با مدرن شدن جوامع پدید آمده است چرا که در اعصار گذشته پدیده ای به نام مد و مدگرایی در بین مردم جایگاه امروز خود را نداشته است هر …

توضیحات بیشتر »