بایگانی برچسب: لباس محلی قشم

مهجور ماندن لباس های سنتی اقوام/ بی توجهی متولیان به پوشش محلی

پوشش سنتی و محلی بسیاری از اقوام ایرانی و پوشیدن آن در جامعه و میان مردم رواج ندارد و طراحان و متولیان باید در این زمینه ورود پیدا کنند. بررسی پوشش اقوام ایرانی متضمن این نکته است که جدا از بافت فرهنگ ملی و بومی، عوامل مهم دیگری در شیوه …

توضیحات بیشتر »