بایگانی برچسب: مد سال

مد و مدگرایی

مد و مدگرایی از گذشته تا اکنون و تا سالیان متمادی آینده درمیان همه قشرهای جوامع وجود داشته و خواهد داشت . جوانان و نوجوانان نسلی هستند که بیش از بقیه نسلها جویای مد هستند. از گذشته تا اکنون با توجه به فرهنگهای مختلف، ارزش ها و هنجارهای جوامع ، …

توضیحات بیشتر »