بایگانی برچسب: نوشته های چاپی روی لباس ها

تاریخچه لباس های پشت نویسی شده

هرگاه چیزی مد می شود جدا از زیبایی ها و زشتی هایی که ممکن است داشته باشد توجهی است که از طرف مردم به آن مد جلب می شود . اینکه برخی مدها و مدهای خیابانی می توانند فلسفه و یا تاریخچه ای داشته باشند می تواند در نوع خود …

توضیحات بیشتر »